Chyba mam tatarskie pochodzenie...

 

Poniższy artykuł nie ma odniesień do prac naukowych, a jest jedynie zbiorem faktów, zebranych na podstawie 12 lat poszukiwań i dociekań, tysiącach wizyt w tatarskich muzeach na terenie Polski, Litwy i Rosji i milionach rozmów z życzliwymi ludźmi.

Tatarzy - skąd nazwa ?

Historia zaczyna się od Bułgarów. Ich pierwsze plemiona, wychodząc z terenów przy rzece Wołga, rozpoczęły ekspansję w dwóch kierunkach. Główny kierunek migracji Bułgarów, był skierowany w stronę Kaukazu, morza Kaspijskiego i morza Czarnego, aczkolwiek z podobną szybkością dotarli do terenów mongolskich.

Już w VII wieku naszej ery, na mapach świata istniała Wielka Bułgaria, ale równocześnie chińscy skrybowie zanotowali napływ ludności o podobnej charakterystyce na tereny pomiędzy Mongolią a Chinami.

To właśnie w tym momencie następuje zróżnicowanie się grup i plemion tatarskich, głównie ze względu na wpływ i asymilację z otaczającymi ich sąsiadami.

Pierwszy historyczny zapis nazwy pojawia się na posągu wzniesionym, a datowanym n a około 732 roku naszej ery, ku pamięci generała drugiego Chanatu Turkieskiego o imieniu Kul Tigin. w dosłownym tłumaczeniu oryginalne brzmienie i znaczenie słowa Tatarzy, to - elitarni wojownicy konni.

Zapisy historyczne z okresu 618 - 907 naszej ery, potwierdzają istnienie plemienia Tatarów, pozostających pod rządami Turkieskiego Chanatu w północnych Chinach. Stopniowo wpływy turkieskie malały, a tatarskie rosły. Mniej więcej w tym momencie, nazwą - Tatarzy - określano już wiele plemion zamieszkujących północ. W późniejszej historii tereny te zostały zaanektowane przez Mongołów, a gdy Mongołowie ruszyli na zachód, wiele narodów Europy i centralnej Azji, z racji kontaktów handlowych z Chinami, podtrzymało nazewnictwo i tak oto Mongołowie zostali nazwani Tatarami.

Już w XIII wieku, Batu, wnuk Dżyngis Chana, założył Chanat Złotej Ordy, którego schyłek w wieku XV doprowadził do powstania Chanatu Kaszan, a w jego granicach znalazły się doliny rzek Wołgi i Kamy. Władcy Chanatu Kaszan, aby dodać sobie znaczenia i siły w oczach potencjalnych wrogów, przyjęli nazywać siebie Tatarami, synami Mongołów. Stopniowo nazwą - Tatarzy, zaczęli posługiwać się niemal wszyscy mieszkańcy Chanatu Kaszan.

Jednocześnie w tym samym czasie, państwo Bułgarów, pod naciskiem Khazarów, stopniowo przenosiło się na zachód, aż w końcu osiedli na terenach zbliżonych do obecnej Bułgarii. Wielkie znaczenie miał wpływ narodów słowiańskich i tureckich, których zmieszanie doprowadziło do powstanie niemal odrębnej kultury Tatarów krymskich.

Z kim nam po drodze?

Ze wzlędów kulturowych - z każdym narodem Turanu
Ze względów historycznych - z Bułgarami i Węgrami (nasi przodkowie wspólnie panowali nad Scytią i wspólnie dawali niezłego łupnia Rzymianom)

współcześnie? z każdym kto da się lubić!

Tataria ?

Na wielu, współczesnych dla wydarzeń, zachodnio europejskich mapach, dotyczących wieków XVII-XVIII, północna część Azji bardzo często opisywana jest właśnie jako Wielka Tataria - (Grande Tartarie, Great Tartarie, Tartaria Magna), co doprowadziło do powstania błędnej tezy o istnieniu Tatarii jako niepodległego państwa ze stolicą w Tobolsku.

W rzeczywistości, mapy te ilustrowały geograficznie Europę i Azję, gdzie Azję według chińskiej tradycji nazwano Tatarią.
Idąc dalej tym samym tropem, dość szybko można natknąć się na wzmianki o właściwych państwach zajmujących tereny Wielkiej Tatarii, i tak , na mapach ukazujących głównie Europę - widzimy Rosję, podczas gdy na mapach ukazujących również Azję - widnieje napis - Tataria Moskiewska.

Głównym winowajcą całego zamieszania stała się niewątpliwie, wydana w 1771 roku Encyklopedia Britannica, która jako pierwsza wprowadza do oficjalnej nomenklatury właśnie Tatarię.

Sama historia narodów i plemion, które mniej lub bardziej legalnie posługiwały się nazwą - Tatarzy, to niemalże nieustanna wojna o władzę i wpływy o lądowe szlaki handlowe, Właściwie każdy naród miał swoje pięć minut, moment chwały, a nawet odrębny Chanat na mapie świata.

Wydarzenia w XIX wiecznej carskiej Rosji, sprowadziły wiele nieszczęść na Tatarów, Niemalże wszystkie ziemie w dolinach rzek Kamy i Wołgi zostały zagrabione, a ich mieszkańcy wypędzeni. Część uciekła na południe, do Kazachstanu i na Krym, a część aż do południowego Xinjiang w Chinach. i tu miało miejsce ponowne odrodzenie się właściwej kultury tatarskiej, gdzie nowo przybyli wygnańcy niejako odświerzyli zwyczaje swych pobratymców, którzy zamieszkiwali te tereny od wielu wieków, a asymilacja z sąsiadami niemalże doprowadziła do zaniku kultury własnej.

Rosjanie wkrótce rozszerzyli swoje wpływy handlowe, docierając także i do prowincji Xinjiang, co pozwoliło potomkom Tatarów Kaszan odtworzyć tradycyjne szlaki handlowe i stworzyć podstawy do kulturalnej stolicy Tatarów właśnie w Chinach. Aż do pierwszych dekad XX wieku, artyści, duchowni i inteligencja tatarska ciągneli do Chin niemalże nieprzerwanym strumieniem.

W tym samym czasie, Tatarzy krymscy przeżywali trudne czasy, pomimo początkowych sukcesów jako sprzymierzeńcy Ottomanów, wkrótce okazali się ofiarami wojny pomiędzy cesarstwami Europy, a na ich tereny weszli Rosjanie. Wydarzenia XX wieku to ciąg deportacji, wysiedleń i zawłaszczeń, a także masowego ludobójstwa dokonywanych na ludności tatarskiej. 
Tatarzy Krymscy byli wysiedlani głównie na tereny Kazachstanu.

Skąd Tatarzy wzięli się w Polsce ?

Za panowania Księcia Witolda w Wielkim Księstwie Litewskim, dotychczasowa emigracja ludności tatarskiej przybrała charakter masowy. Tatarzy zmęczeni trwającą wiele stuleci nieustanną wojną o władzę, ale przede wszystkim żołnierze Tochtamtysza po przegranej wojnie z Tamerlenem, nie mając innej, niż drogi na zachód, wybierali schronienie w litewskich lasach, a w zamian za prawo do zamieszkiwania swych terenów, zobowiązani byli do udzielania pomocy zbrojnej władcy Litwy.

 

Język Tatarski ?

Język tatarski wywodzi się z turkieskiej rodziny języków ałtajskich.

Obecnie istnieją trzy główne narzecza języka tatarskiego, które wynikły bezpośrednio z geograficznego położenia narodów tatarskich. I tak język Tatarów krymskich, jest w swej formie bardzo zbliżony do języka tureckiego. Język Tatarów chińskich jest efektem zmieszania się języków kazachskich, ujgurskich i chińskiego.
Obecnie za formę najbardziej prawidłową przyjmuje się język Tatarów kazańskich.

Potomkowie tatarskich emigrantów na terenach dzisiejszych Polski, Litwy i Białorusi nie posługują się żadnym z wyżej wymienionych. z racji historycznego napływu przedstawicieli różnych plemion, najpierw język rosyjski a potem stopniowo język polski stały się głównym sposobem komunikacji werbalnej.

Co się stało z imperium Tatarów ?

Wielowiekowe wojny prowadzone z innymi narodami, a także, a może przede wszystkim wojny wewnętrzne osłabiły Tatarów jako twór państwowy, pozwalając by inne nacje przejęły władzę i kontrolę. 
Gdyby nie bratobójcza wojna Tamerlana z Tochtamyszem, kto wie, może dziś w Moskwie, język tatarski byłby urzędowym. Gdyby nie chciwość i zachłanność tatarskich baronów handlu bydłem, dzisiejsza stolica Tatarstanu mogłaby być niedaleko Pekinu.

Czy masz tatarskie pochodzenie ?

ktoś kiedyś słyszał.. ktoś kiedyś mówił... 

dziadek, prababcia.. 

jest Was moi kochani około pół miliona w samej Polsce,

teraz należy podzielić :

na Śląsku - potomkowie Mongołów - jeńców wojennych, ochrzczonych na siłę.
południowy wschód - potomkowie Osmanów - jeńców wojennych , na siłę ochrzczonych.
wschód i północny wschód - potomkowie ord mieszanych, istny kalejdoskop plemienny - wolni najemnicy, jeńcy wojenni, chrzczeni na siłę, lub z własnej woli, aczkolwiek wielu zachowało religię Islamu.
zachód - repatrianci z Białorusi najczęściej po II wojne światowej - najbliższe korzenie - Podlasie i Gdańsk.

Tatarem trzeba się czuć. to dobry początek.

Jak znaleźć dowody tatarskiego rodowodu?

- porozmawiaj z krewnymi, którzy mogą coś wiedzieć - skąd pochodzi Twoja rodzina? czy zachowały się pamiątki rodzinne mogące wskazywać trop do dalszych poszukiwań

- udaj się do archiwum dokumentów położonego najbliżej do miejsca najdawniej zamieszkiwanego przez Twoją rodzinę i poszukaj imion, dat..

- Jeżeli Twoje tatarskie korzenie sięgają 3 - 4 pokolenia wstecz - masz duże szanse odnaleźc krewnych poprzez rodzinne księgi imamów dla właściwych gmin tatarskich np. w Bohonikach lub w Kruszynianach.

- Odwiedź miejscowośc, w której żyli Twoi tatarscy przodkowie, porozmawiaj z ludźmi. To często najlepsze źródło informacji.

Michał Adamowicz

 

poleć naszą stronę znajomym

Start > Chyba mam tatarskie pochodzenie...