List do prezydenta 15.12.16

Mieszkańcy i właściciele nieruchomości                                             Sokółka, 15.12.2016r.

we wsiach Bohoniki i Bobrowniki

 

 

 

Szanowny Pan Prezydent

Andrzej Duda

 

My, mieszkańcy i właściciele nieruchomości we wsiach Bohoniki i Bobrowniki zwracamy się do Pana z prośbą, a właściwie błaganiem o pomoc.

Ponad rok temu zaszczycił Pan nas swoją obecnością, przyjeżdżając do meczetu w Bohonikach po to by spotkać się z mniejszością tatarską, bo wieś Bohoniki i okoliczne wsie, od wieków są dziedzictwem kulturowym polskich Tatarów i stanowią integralną część ich tożsamości religijnej. Na bohonickim mizarze spoczywają szczątki ich bliskich, a meczet umiejscowiony w Bohonikach jest miejscem szczególnym dla polskich muzułmanów, nie tylko dla tych z Bohonik, gdyż korzystają z niego wierni z całego kraju. Turyści z całego świata przyjeżdżają, by obejrzeć miejsce styku wielu kultur, które może być wzorcowym przykładem na współistnienie różnych religii, których wyznawcy żyją obok siebie, w poszanowaniu i zgodzie.

 

Dnia 20 listopada 2012, Prezydent Komorowski  uznał meczet i mizar za Pomniki Historii,  które w  tej chwili są otaczane przez coraz większe hałdy piachu, a będzie jeszcze gorzej, bo co 10 hektar w naszej gminie jest przeznaczony pod żwirownie, a w odległości 400 m od Bohonik i 190 m od wsi Bobrowniki planowana jest bocznica kolejowa, której wykonawcami mają być właściciele trzech, lokalnych żwirowni.

Pierwsze konsultacje społeczne w tej sprawie odbyły się w sposób nieprawidłowy, bez odpowiedniego powiadomienia zainteresowanych i odnieśliśmy wrażenie, że ktoś nie chce abyśmy o tak istotnej sprawie wiedzieli. Przypadkowo dowiedzieliśmy się o odbytych konsultacjach z lokalnych mediów. Z powodu nieprawidłowości na spotkaniu było tylko kilka osób. Złożyliśmy w tej sprawie sprzeciw - petycję z podpisami 75 mieszkańców wsi Bohoniki i Bobrowniki. Pismo otrzymali: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Supronik  oraz  Starosta Sokólski Piotr Rećko. Zwróciliśmy się z prośbą o ponowne konsultacje i zmianę przebiegu bocznicy.

Chcieliśmy, aby przesunięto ją od Bohonik i od Bobrownik, chcieliśmy znaleźć kompromis i doprowadziliśmy do ponownych konsultacji, które są na materiale filmowym, ale nadal odnosimy wrażenie, że władza nie reprezentuje naszych interesów, bo ma z tego tytułu wielomilionowe wpływy do kasy gminy. Dozuje się nam wiedzę na temat inwestycji, nikt nie wspomniał, że przy okazji wybudowania bocznicy, droga Drahle- Bohoniki, czyli element szlaku tatarskiego, ma przestać istnieć, że ta bocznica jest tylko częścią czegoś większego i obejmie inne wsie.  Robi się z nas głupców, przedstawia, jako buntowników, zarzuca, że ludzie, którzy kiedyś sprzedali ziemie pod żwirownie mają za swoje, ale nie wszyscy ziemię sprzedali, napuszcza się nas jednych na drugich, przerzuca na nas odpowiedzialność… a to przecież poprzednia władza, przekształciła ziemie pod żwirownie, a obecna nadal realizuje tę sama politykę.

Proponowaliśmy przesunięcie bocznicy, jednak przedstawiciele żwirowni twierdzą, że jest to niemożliwe ze względu na ochronę ich cennych surowców i wytyczyli taka trasę bocznicy by je chronić, a kto ochroni nas?

Czujemy się bezradni w tej sytuacji… Po odbytych konsultacjach nie mamy wątpliwości, że Pani Burmistrz Sokółki naciska na budowę bocznicy. Manipulacją jest zadawanie ludziom pytań, czy chcą odciążyć drogi i ulżyć mieszkańcom wsi i miast, po których jeżdżą ciężarówki. Na spotkaniu byli przedstawiciele 3 żwirowni, oni składali różne zapewnienia, ale w Gminie jest ponad 30 firm zajmujących się wydobyciem żwiru, a to dopiero początek wydobycia, który w tej chwili jest na poziomie kilkunastu procent tego co jest zaplanowane!

Prosimy Pana o pomoc. Wiemy, że wielokrotnie pomagał Pan zwykłym ludziom i wierzymy, że zainteresuje się Pan również naszym losem. Chcielibyśmy jedynie, aby przesunięto bocznicę od historycznego miejsca, którym są Bohoniki, jak i Bobrowniki, by nie groziło nam wysiedlenie, by nie trzeba było przenosić meczetu i szczątków naszych bliskich w inne miejsce.

Z wyrazami szacunku,

mieszkańcy i właściciele nieruchomości we wsiach Bohoniki i Bobrowniki.

 
Start > Aktualności > List do prezydenta 15.12.16