Zamknięty meczet w Gdańsku

Oświadczenie w sprawie zamknięcia meczetu w Gdańsku

Zarząd Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Gdańsku informuje, że z powodów administracyjnych, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych, niezbędne okazało się tymczasowe zamknięcie meczetu przy ulicy Abrahama 17a.

Remont planowano już dawno, jednak dopiero teraz udało się doprowadzić do jego rozpoczęcia. Przytrafiło się to akurat w czasie Ramadanu, ale zarząd MGW MZR zabezpieczył wszystkim wiernym możliwość odbywania modlitw piątkowych, a także nocnych w sali modlitewnej szkoły muzułmańskiej w Gdańsku-Oruni przy ulicy Nowiny 2a.

Informacje o tym były przekazywane podczas modlitwy 29 czerwca br. oraz wywieszane w meczecie i na bramie wyjściowej. Niestety, zrywał je ktoś dążący, jak widać, tylko do wywołania zamieszania. Remont trzeba przeprowadzić jak najszybciej, aby prace na dachu zakończyć przed zimą. Z tego powodu należy meczet odpowiednio przygotować (m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa), co nie wszyscy zdają się rozumieć i zamiast pomóc, utrudniają, a momentami wręcz uniemożliwiają normalne funkcjonowanie gminy.

Po remoncie meczet przy ulicy Abrahama 17a zostanie ponownie udostępniony dla całej społeczności muzułmańskiej niezależnie od pochodzenia. Jedyne, czego zarząd MGW MZR w Gdańsku oczekuje od wszystkich, to przestrzeganie zasad kulturalnego i zgodnego uczestnictwa w życiu gminy oraz meczetu, a także poszanowanie wysiłku ludzi, którzy blisko 25 lat temu doprowadzili do powstania naszej świątyni.

Gdański meczet jest obiektem podległym zarządowi Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, co oznacza, że to właśnie zarząd odpowiada za jego funkcjonowanie i stan, tak samo jak za prowadzenie modlitw oraz wszelkie inne działania wewnętrzne i zewnętrzne. Podstawą pracy zarządu są zasady określone w Statucie Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, stosowne postanowienia prawa polskiego oraz szacunek dla wielowiekowego dziedzictwa tatarskiej społeczności muzułmańskiej.

Zarząd gminy zaprasza do dobrze pojętej współpracy, na warunkach wzajemnego poszanowania – z właściwym zrozumieniem kompetencji – wszystkie osoby wyznania muzułmańskiego. Każdy, niezależnie od pochodzenia, kto zechce dołożyć do naszego dorobku swój wysiłek, jest mile widziany. Nie ma tu tylko miejsca dla brutalnej agresji, osobistych pokrętnych interesów, ekstremizmu w jakiejkolwiek postaci i publicznego zniesławiania.

W uzgodnieniu z Zarządem 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
MZR w Gdańsku 
Olgierd Chazbijewicz 
przewodniczący


Muzułmanie w Gdansku / Muslims in Gdansk
Niestety w dniu dzisiejszym zamki do meczetu zostały wymienione przez tatarów ...
i w taki sposób zamknęli dom boże i zapobiegali odbywanie modlitw w najbardziej błogosławiony miesiąc (Ramadan).
Po prostu brak pytań !!!!

Cała redakcja Tataria.eu, a także każda osoba udostępniająca ten artykuł, odcinamy się od niegodnego postępku kilku osób tatarskiego pochodzenia w Gdańsku, których błędne decyzje nie tylko zakłóciły spokój miesiąca postu, ale też naraziły dobre imię całej naszej społeczności na niepowetowane szkody.

Chcemy wyrazić nasze ubolewanie wobec braci muzułman, że spotkały ich takie trudności.

Michał Adamowicz : Bardzo proszę o zachowanie wstrzemięźliwości językowej.. 
Tatarzy w Polsce, to nie jest jednolita społeczność. 
Nawet muzułmanie innych narodowości w Gdańsku to nie jest jednolita społeczność.. 
Dlatego bardzo proszę o kierowanie pretensji do KONKRETNYCH osób, odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację. 
Konflikt pomiędzy kulturą tatarską a arabską jest tak samo naturalny jak konflikt między kulturą rosyjską a niemiecką.. po prostu dwa różne światy, o różnych historiach i faktach/fundamentach je tworzących
Tatarzy w Polsce to również osoby oddane wierze i jej obowiązkom.
Wrzucanie wszystkich do jednego worka, to niesprawiedliwa krzywda, tym bardziej w Ramadanie.

 

 
Start > Aktualności > Zamknięty meczet w Gdańsku