-= F =- imiona męskie

pisowania polska

pochodzenie

znaczenie

pisownia tatarska

Fazli

arabskie

Poważany, autorytatywny, dostojny, mądry

ФАЗЛЫЙ

Fazligaraj

arabskie, turkieskie, tatarskie,

Fazli + Garaj

ФАЗЛЫГЂРЂЙ

Fazlibek

arabskie, turkieskie, tatarskie,

Fazli + gospodarz

ФАЗЫЛБЂК

Fazil

arabskie

Godzący innych, prawy, dostojny

ФАЗЫЛ ~ ФАЗЫЙЛ

Fazilgaraj

arabskie, tatarskie,

Fazil + Garaj

ФАЗЫЛГЂРЂЙ

Fazilhan

arabskie, turkieskie, tatarskie,

Fazil + władca

ФАЗЫЛХАН

Fazlibaj

arabskie, turkieskie, tatarskie,

miłosierny, szczodry gospodarz

ФЂЕЗБАЙ

Fazlibek

arabskie, turkieskie, tatarskie,

miłosierny, szczodry starszy gospodarz

ФЂЕЗБЂК

Fazigaraj

arabskie, turkieskie, tatarskie,

miłosierny szczody Garaj

ФЂЕЗГЂРЂЙ

Fazigul

arabskie, turkieskie, tatarskie,

miłosierny, szczodry sługa boży

ФЂЕЗГОЛ

Fazihan

arabskie, turkieskie, tatarskie,

miłosierny szczodry władca

ФЂЕЗХАН

Fajzelhan

arabskie, turkieskie, tatarskie,

miłosierny szczodry władca

ФЂЙЗЕЛХАН

Faizihan

arabskie, turkieskie, tatarskie,

miłosierny szczodry władca

ФЂЙЗИХАН

Fanir

arabskie, tatarskie,

uczony

ФЂНИР

Fanit

arabskie, tatarskie,

Daj bóg stać uczonym

ФЂНИТ

Fardus

arabskie, tatarskie,

jedyny

ФЂРДЊС

Farsil

arabskie, tatarskie,

za słowem "Parsa" (парса=dobrotliwy)

ФАРСИЛ

Fidair

arabskie, tatarskie,

za słowem "Fida" (фида=ofiara odkupienia)

ФИДАИР

 
Start > _F_|