-= A =- imiona męskie

pisowania polska

pochodzenie

znaczenie

pisownia tatarska

Aba

staroturkieskie - tatarskie

1. Starszy, poważany; ojciec ; 2. Niedźwiedź

АБА

Abaj

staroturkieskie - tatarskie

Starszy brat, wujek, starszy krewny, u Kazachów i Kirgizów, to imie znaczy "ostrożny"

АБАЙ

Abak

staroturkieskie - tatarskie

1. W staroturkskim - starszy brat - 2. u Mongołów - ten, któremu się kłaniają - idol

АБАК

Abasz

staroturkieskie - tatarskie

Starszy krewny, stryj

АБАШ

Abel

arabskie

Ojciec. arabskie słowo - ab - zoznaczające - ojciec dziecku. Przyjmuje formy - aba, abi, lub aby. Równiez bardzo często stosowane jako przedrostek łączący się z innymi imionami np: Abelgafar, Abelgaraj

Ђбел

Abelhan

arabsko-turksko-tatarskie

ojciec chana

ЂБЕЛХАН

Abuhan

arabsko-turksko-tatarskie

ojciec chana

ЂБУХАН

Abiz

staroturkieskie - tatarskie

1. Doświadczony, szanowany starszy krewny;  starszy rodu. 2 Fonetyczny wariant imienia Haziz

АБЫЗ

Abizbaj

turkiesko - tatarskie

Abiz + gospodarz

АБЫЗБАЙ

Abizbek

turkiesko - tatarskie

Abiz + Baku

АБЫЗБАКЫЙ

Abizgerej

turkiesko - tatarskie

Abiz + Gerej

АБЫЗГЂРЂЙ

Abizgilde

turkisjko- tatarskie

Przyszedł Abiz

АБЫЗГИЛДЕ

Awan

bułgarskie, kipczackie, tatarskie

Dobroduszny, prosty, nieskomplikowany

АВАН

Agabaj

statoturkieskie, tatarskie

starszy Bej (gospodarz)

АГАБАЙ

Agabek

statoturkieskie, tatarskie

starosta, starszy Bek

АГАБЂК

Agahan

statoturkieskie, tatarskie

Starszy Chan

АГАХАН

Agdal

statoturkieskie, tatarskie

czysta dusza

АГДЂЛ

Ager

statoturkieskie, tatarskie

łowczy pies

ЂГЕР

Agerdże

statoturkieskie, tatarskie

treser łowczych psów

ЂГЕРЌЕ

Agisz

statoturkieskie, tatarskie

towarzysz z czystą duszą

АГИШ

Aglebaj

arabskie, turkieskie, tatarskie

zyskujący bogactwo

ЂЏЛЕБАЙ

Adai

statoturkieskie, tatarskie

ptaszek

АДАЙ

Adasz

statoturkieskie, tatarskie

przyjaciel

АДАШ

Adże

statoturkieskie, tatarskie

starszy brat, wujek

Ђќе

Adżebaj

turkieskie, tatarskie

starszy brat + gospodarz

ЂЌЕБАЙ

Adżme

arabskie

bardzo przystojny

Ђќме

Adżmegul

arabskie, turkieskie, tatarskie

Adżme + Kul (sługa boży)

ЂЌМЕГОЛ

Adżmehan

arabskie, turkieskie, tatarskie

Adżme + Chan (władca)

ЂЌМЕХАН

Adżnunbaj

staroturkieskie, bułgarskie, tatarskie

bogaty człowiek

АЌУНБАЙ

Adnasz

perskie, turkieskie, tatarskie

od słowa "адина" > "атна" - piątek(dzień tygodnia)

АДНАШ

Aesz

statoturkieskie, tatarskie

równy księżycowi

АЕШ

Azak

turkieskie, tatarskie

najmłodszy syn

АЗАК

Azalak

turkieskie, tatarskie

ten który kocha całą duszą

АЗАЛАК

Aznakan

perskie, turkieskie, tatarskie

od słowa "адина" > "атна" - piątek(dzień tygodnia)

АЗНАКАЙ

Aibak

staroturskieskie, tatarskie

niech będzie piękny jak księżyc

АЙБАК

Aibaksin

staroturskieskie, tatarskie

niech narodzi się piękny jak księżyc

АЙБАКСЫН

Aibakti

staroturskieskie, tatarskie

urodził sie piękny jak księżyc

АЙБАКТЫ

Aibars

turkieskie, tatarskie

oto on, księżyc

АЙБАР

Aibek

staroturkieskie, tatarskie

gospodarz księżyca

АЙБЂК

Aibirde

staroturkieskie, tatarskie

zesłany przez księżyc

АЙБИРДЕ

Aibuga

staroturkieskie, tatarskie

piękny jak księżyc

АЙБУГА

Aibul

staroturkieskie, tatarskie

bądź jak księżyc

АЙБУЛ

Aibulat

turskieskie, tatarskie

Ай - księżyc + булат (dobra, silna stal)с. Piękny jak księżyc, silny jak dobra stal.

АЙБУЛАТ

Aibuljak

staroturkieskie, tatarskie

prezent

АЙБЊЛЂК

Aiwar

tatarskie, perskie

księżycowy

АЙВАР

Aigajli

turkieskie, tatarskie, arabskie

podobny księżycowi

АЙГАЛИ

Aigiz

tatarskie, perskie

doleci do księżyca

АЙГИЗ

Aigizar

tatarskie, perskie

doleci do księżyca

АЙГИЗЂР

Aiguzja

tatarskie, perskie, turkieskie

gospodarz równy księżycowi

АЙГУЌД

 

Dalszy ciąg w przygotowaniu...

 
Start > |_A_|